Tag Archives: Dịch vụ Facebook

Facebook và kinh doanh trên Facebook hiệu quả

Facebook và kinh doanh trên Facebook hiệu quả Trước đây Yahoo Blog là ý tưởng đầu tiên để cho mạng xã hội ra đời, Yahoo Blog đã bán linh hồn của mình cho các chính phủ như Trung Quốc, để rồi các ID không còn tin tưởng để cung cấp thông tin. Sự thất bại […]