Phương châm tư tưởng hoạt động

1. Giá trị được đo bằng hiệu quả

Dịch vụ tại F.G Việt Nam nhằm giúp khách hàng tăng cơ hội bán hàng dịch vụ, do vậy cái doanh nghiệp quan tâm nhất cũng là mục tiêu cao nhất của F.G Việt Nam.

2. Làm việc chính trực chính xác

Doanh nghiệp luôn hướng đến lợi nhuận và hiệu quả là trên hết, F.G Việt Nam cố gắng để hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiếu ấy. Không còn điều gì tốt hơn đó chính là sự chính trực rõ ràng trong suốt quá trình hợp tác để 2 bên cùng có lợi.

3. Ai dám làm người đó thắng

F.G Việt Nam có thể không hoàn hảo nhưng công ty luôn luôn cải tiến để hướng đến sự hoàn thiện hơn mỗi ngày với cách nghĩ “Ai lám làm, người đó thắng”, đó cũng là cách nhanh nhất để học hỏi – hành động – cập nhật – tiến bộ – phát triển.