Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

F.G Việt Nam hướng đến môi trường kinh doanh năng động, tin tưởng và văn minh hơn, do vậy khi sử dụng dịch vụ chúng ta cố gắng tiến đến những giá trị.

1. Sự tin tưởng

Sự tin tưởng là cầu nối đầu tiên để F.G Việt Nam và khách hàng có cơ hội hợp tác với nhau cũng như chia sẻ các giá trị kinh doanh trong lâu dài.

2. Sự tôn trọng

Tôn trọng là tính cách F.G Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ, F.G Việt Nam luôn luôn cam kết làm tất cả những gì đã hứa với khách hàng với quyết tâm cao nhất.

3. Sự tự nguyện

Cũng như bao giao dịch làm ăn khác, F.G Việt Nam dựa trên tập quán kinh doanh đó chính là sự tự nguyện giữa 2 bên.

4.Sự kiên nhẫn

Kiên nhẫn gần như là giá trị xa sỉ hiện nay, các dịch vụ cầ phải có 1 khoảng thời gian time value để đánh giá hiệu quả.