Phương thức thanh toán

Trong các giao dịch tại F.G Việt Nam, các hình thức thanh toán luôn được tối ưu sao cho sự dễ dàng và thuận tiện nhất cho khách hàng, hình thức ấy đảm bảo:
– Sự linh hoạt
– Sự an toàn về giá trị
– Sự an toàn cho khách hàng
– Sự nhanh chóng
– Mức phí trung gian là thấp nhất.
Các hình thức thanh toan sau được áp dụng.

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Sự thanh toán này được thực hiện tại văn phòng khách hàng hoặc tại VP F.G Việt Nam hoặc tại bất kỳ đâu miễn đảm bảo 5 giá trị bên trên về sự an toàn.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Tất nhiên, đây là hình tiện lợi nhất hiện nay ở Việt Nam vì không nhữn linh hoạt mà rất văn minh

3. Thanh toán bằng Bitcoin

F.G Việt Nam rất hoan nghênh phương thức này.

4. Thanh toán qua cổng Nganluong.vn

F.G Việt Nam nhận thanh toán này nhưng không hoan nghênh lắm vì sự chậm trễ cũng như mức phí quá cao

5. Thanh toán qua Paypal.com

Yes, F.G Việt Nam hoan nghênh phương thức này.