Hoàn tiền khi không hài lòng

F.G Việt Nam quan niệm rằng, chúng tôi có thể không biết tất cả mọi thứ nhưng biết chính xác chi tiết những gì mình làm. Trong trải nghiệm và kinh nghiệm khi cung cấp các dịch vụ cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng tôi luôn cố gắng hết sức để mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên đôi lúc khách hàng vẫn không hài lòng. Khi ấy F.G Việt Nam sẵn lòng hoàn tiền cho khách hàng khi.
1. Khách hàng không hài lòng vì hiệu quả không mong muốn.
2. Khách hàng không hài lòng vì sự chậm trễ.
3. Khách hàng không hài lòng vì giữa cam kết và thực hiện không giống nhau
4. Không hàng không hài lòng vì dịch vụ không chuyên nhiệp.
5. Khách hàng không hài lòng vì phát sinh chi phí.
6. Khách hàng không hài lòng vì sự không chính trực và cong chính.
7. Khách hàng không hài lòng vì sự thiếu trong sáng…
…và rất nhiều.