Bảo mật thông tin khách hàng

1. Thu nhận thông tin.

F.G Việt Nam chỉ lấy thong tin khách hàng qua 2 kênh.
– Kênh từ liên hệ trực tiếp, hợp đồng dịch vụ
– Kênh từ khách hàng đăng ký nhận thông tin và quà tặng tạ website

2. Sử dụng thông tin

– Gởi email thông báo bài viết mới, quà tặng khuyến mãi
– Chia sẻ kiến thức về marketing, phát triển website.

3. Bảo mật thông tin.

– F.G Việt Nam cam kết không bán, để lộ, chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ 3.
– F.G Việt Nam cố gắng bằng mọi giá để thông tin khách hàng không bị tìm kiếm ra bên ngoài.

4. Hủy nhận thông tin.

– Để hủy nhận thông tin từ Email gởi đến, Quý khách bấm vào link “Không muốn nhận thông tin” chưa trong Email khách hàng khi nhận thông tin từ F.G Việt Nam.
– Khách hàng trực tiếp đề xuất không muốn nhận thông tin.

5. Thời gian lưu trữ thông tin.

– Thông tin của khách hàng được lưu trữ trong suốt thời gian hợp tác.
– Thông tin của khách hàng được lưu trữ trong suốt thời gian khách hàng đăng ký nhận thông tin từ email.