Chính sách sử dụng

Một số cách hiểu được ghi nhận tại F.G Việt Nam trên website bao gồm:
– Những qui định chung khi sử dụng dịch vụ tại F.G Việt Nam
– Chính sách về sử dụng thông tin tại doanh nghiệp
– Chính sách đảm bảo thông tin an toàn tại Website
– Phương thức nhận toan toán giữa F.G Việt Nam và khách hàng
– Đảm bảo quyền lợi trong việc hoàn tiền cho khách hàng
– Những câu hỏi thường gặp từ chủ doanh nghiệp trong việc phát triển doanh nghiệp online
– Tư vấn các hình thức quảng cáo cho các chủ doanh nghiệp
– Bàn về cách phát triển 1 website để trở thành nhà bán hàng chuyên nghiệp.